Võ Lâm mới ra tháng 9 2021 - Võ Lâm Tuyệt Sát CTC - Test vĩnh viễn, đồ xanh, hkmp

  • Trang chủ: http://volamtuyetsat.com
  • Phiên bản: CTC
  • Loại Võ Lâm: - Exp: x - Drop: %
  • Alpha test: 27/09/2021 (1h) - Open beta: 28/09/2021 (1h)

Giới thiệu với các anh em bằng hữu Võ Lâm Tuyệt Sát – Máy chủ Võ Lâm lậu, đăng nhập, tạo acc trong game là test vĩnh viễn CTC đồ xanh, nhận đồ hkmp vĩnh viễn. Vào game là có quà, khởi đầu lv 200 chơi ngay.

♦ Mở máy chủ từ ngày 28/09
Sân chơi ưu tiên trải nghiệm, không cày cuốc
Đăng nhập game lv 200.
Đồ đạc 100% cho không, ai cũng như ai. Vào là lấy đồ đi PK luôn.
Vào game là có Kim Nguyên Bảo
Server đồ xanh + 1 món HKMP
Chống post điểm Tống – Kim
Bang hội giới hạn 200/200. Mở rộng lên 300/300, 400/400 tùy vào số lượng người chơi tham gia game.
Không kéo xe quá 2 Acc/Xe khi PK và post điểm trong Tống Kim. Vi phạm khóa tài khoản người chơi vĩnh viễn.

♦Hỗ trợ thành lập bang hội:
Hãn Huyết Long Câu (30 ngày) – 1 con
Siêu Quang (30 ngày) – 1 con
Phiên vũ (30 ngày) mỗi acc chính 1 con. Tối đa 30 con.
Hỗ trợ chi phí hoạt động bang ban đầu 30 – 60 KNB
Tổng hỗ trợ bang hội: 1450k/bang hội.
Yêu cầu bang hội đạt 10 acc tay trở lên.

Điều chỉnh phần thưởng top Tống Kim

Từ sau 0h00 29/09/2021 bằng hữu khi tham giá Tống – Kim các trận 13h00, 15h00, 21h00 sẽ nhận được 1 Kim Nguyên Bảo.

Update thông tin phần thưởng như sau:

Tống Kim 21h phần thưởng sẽ là:

Top 1: 5 Kim Nguyên Bảo
Top 2: 3 Kim Nguyên Bảo
Top 3: 2 Kim Nguyên Bảo
Top 4-10: 1 Kim Nguyên Bảo

Điều kiện nhận:

Hoàn thành Tống – Kim và lọt trong top 10

Điểm tích lủy tống kim > 3000 điểm
Trong rương phải còn đủ chổ trống.
Thay đổi đối với Chức năng vượt ải:
Chức năng vượt ải chỉ mở vào các khung giờ chẳn.

Lưu ý: Kéo xe hoặc post điểm Tống – Kim sẽ bị ban account vĩnh viễn.

Miễn phí 90 ngày chơi tại Võ Lâm Tuyệt Sát

Kể từ ngày 30/09/2021 các nhân sĩ khi tham gia server Võ Lâm Tuyệt Sát sẽ được miễn phí 90 ngày chơi.

Nếu muốn kích hoạt 90 ngày chơi miễn phí làm như sau:

Truy cập vào fanpage và nhắn tin với nội dung: FREE90<dấu cách><tài khoàn đăng nhập1>,<tài khoản đăng nhập 2>

Lưu ý:

Mỗi người chỉ được đăng ký tối đa 2 tài khoản miễn phí 90 ngày.

Áp dụng cho cả người cũ và người mới.

Lịch hoạt động

Thông báo các sự kiện hoạt động trong game như sau:

Đầu các giờ chẳn: Bến Thuyền Phong Lăng Độ. 10h, 14h, 16h, 18h và 20h xuất hiện Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.
Đầu các giờ lẻ: Tống Kim ( trừ 21h00 thứ 2)
Đầu các giờ chẳn: Vượt Ải

Thời gian từ 08h10 và 22h10 hàng ngày: Boss Hoàng Kim => Đổi từ 7h30 sáng sang 8h10 sáng, bổ sung giờ boss 22h10
Thời gian từ 12h10 và 19h20 hàng ngày: Boss Đại Hoàng Kim => Bổ sung giờ boss 12h10
Thời gian từ 22h00 đến 23h00 hàng ngày: Hạt Hoàng Kim xuất hiện tại Ba Lăng Huyện
Thời gian từ 22h20 và 22h30: 1 boss Đại Hoàng Kim xuất hiện tại Ba Lăng Huyện
Thời gian từ Thứ 6: 18h00 – 19h00 Báo danh, 20h30-21h30 Thất Thành Đại Chiến
Thời gian từ Thứ 2: 21h00-22h00: Quốc Chiến Thiên Tử.

NHỮNG NGƯỜI XEM VÕ LÂM VIỆT Võ lâm 1 CŨNG XEM THÊM CÁC VÕ LÂM MỚI RA SAU