Cách tăng điểm Thiên Vương Chùy, Đao, Thương JX1

Thiên Vương là môn phái ưu tiên sự cứng cáp và một thể chất đáng kinh ngạc. Anh em trên giang hồ đông đảo và đoàn kết, các hảo hán làm việc trượng nghĩa được giang hồ nể phục. Kỹ năng của Thiên Vương nổi tiếng như Phá thiên trảm, Trục tinh trục nguyệt, Vô tâm trảm…sau đây võ lâm mới ra sẽ chia sẻ hướng dẫn cách tăng điểm Thiên Vương Chùy, Đao, Thương JX1 chi tiết nhất.

Thông tin môn phái

– Ngũ hành: hệ Kim.

– Vũ khí: Chùy, Thương, Đao

– Giới tính: Nam

– Hướng đi: Thiên Vương đao, Thiên Vương chùy, Thiên Vương thương.

– Khắc các phái hệ Mộc như Ngũ độc, Đường Môn.

– Bị khắc trước các phái hệ Hỏa như Cái Bang, Thiên Nhẫn

– Đặc tính: ngoại công

– Ưu điểm: máu trâu, kháng hiệu ứng, phản dame mạnh.

– Nhược điểm: tăng cấp chậm, kĩ năng không có gì đặc biệt.

Hệ thống kỹ năng môn phái

Kĩ năng môn phái Thiên Vương dành cho các bạn tìm hiểu.

Cách tăng điểm Thiên vương chùy

Kỹ năng cấp độ

Kỹ năng cấp độ 90: Truy Phong Quyết
Kỹ năng cấp độ 120: Đảo Hư Thiên
Kỹ năng cấp độ 150: Tung Hoành Bát Hoang

Ưu điểm

Máu cao bất tận.

Kháng mạnh, kết hợp đồ kháng trở nên bất tử.

Có độ giật khi áp sát đối thủ.

Nhược điểm

Cần áp sát mới tấn công đối thủ.

Cần khả năng pk và di chuyển tốt.

Cách tăng điểm tiềm năng

Sức mạnh: 80%
Sinh khí: 20%
Thân pháp: 150
Nội công: không cần tăng

Cách tăng điểm kĩ năng

Đây là cách tăng điểm cơ bản anh em có thể tham khảo:

skill thiên vương chùy

Tăng điểm Thiên vương chùy theo cấp độ

Đối với cấp 1- cấp 9 (40 điểm)

35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh
25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp
25 sinh khí + 5 sinh khí=30 sinh khí.

Đối với cấp 9 – cấp 18 (45 điểm)

55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh;
40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp;
30 sinh khí+5 sinh khí= 35 sinh khí.

Đối với cấp 18 – cấp 27 (45 điểm)

85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh;
50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp;
35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí.

Đối với cấp 27- cấp 36 (45 điểm)

110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh;
65 thân pháp+10 thân pháp = 75 thân pháp;
40 sinh khí +5 sinh khí = 45 sinh khí.

Đối với cấp 36 – cấp 45 (45 điểm)

140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh;
75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp;
45 sinh khí + 5 sinh khí = 50 sinh khí.

Đối với cấp 45 – cấp 54 (45 điểm)

165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh;
90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp;
50 sinh khí + 5 sinh khí = 55 sinh khí.

Đối với cấp 54 – cấp 63 (45 điểm)

195 sức mạnh + 25 sức mạnh = 220 sức mạnh;
100 thân pháp + 20 thân pháp =120 thân pháp.

Đối với cấp 63 – cấp 72 (45 điểm)

220 sức mạnh + 25 sức mạnh = 245 sức mạnh;
120 thân pháp + 20 thân pháp = 140 thân pháp.

Đối với cấp 72-81 (45 điểm)

245 sức mạnh + 15 sức mạnh = 260 sức mạnh;
55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí.

Đối với cấp 81-90 (45 điểm)

85 sinh khí + 45 sinh khí= 130 sinh khí.

=> TVB Chùy sẽ có điểm tiềm năng: 260 sức mạnh 140 thân pháp, 130 sinh khí.

Sử dụng Thiên vương chùy

Dùng trong Tín sứ, Vượt ải, PK.

Cách tăng điểm Thiên vương Thương

Kỹ năng cấp độ

Kỹ năng cấp độ 90: Truy Tinh Trục Nguyệt
Kỹ năng cấp độ 120: Đảo Hư Thiên
Kỹ năng cấp độ 150: Bá Vương Tam Kim

Ưu điểm

Lực tay khủng, kháng mạnh.

Máu cao, không ngại ngoại công.

Tốc độ đánh nhanh, đối thủ khó né.

Pk tốt đặc biệt là tay đôi khó có đối thủ.

Khả năng di chuyển né tránh cao và bắt đối thủ ổn.

Nhược điểm

Cần thêm nhiều đồ trang bị.

Không phù hợp đánh hội đồng như tống kim.

Di chuyển chậm, không đi ngựa.

Cách tăng điểm tiềm năng

Sức mạnh: 60%
Sinh khí: 40%
Thân pháp: tăng 150-200 điểm
Nội công: không cần tăng

Cách tăng điểm kĩ năng

Hướng dẫn tăng điểm kĩ năng cơ bản nhất:

tv thương

Tăng điểm Thiên vương thương theo cấp độ

Đối với điểm tiềm năng

Đối với cấp 1-cấp 9 (40 điểm)

35 sức mạnh + 20 sức mạnh = 55 sức mạnh;
25 thân pháp + 15 thân pháp = 40 thân pháp;
25 sinh khí + 5 sinh khí=30 sinh khí.

Đối với cấp 9-cấp 18 (45 điểm)

55 sức mạnh + 30 sức mạnh = 85 sức mạnh;
40 thân pháp + 10 thân pháp = 50 thân pháp;
30 sinh khí+5 sinh khí= 35 sinh khí.

Đối với cấp 18-cấp 27 (45 điểm)

85 sức mạnh + 25 sức mạnh = 110 sức mạnh;
50 thân pháp + 15 thân pháp = 65 thân pháp;
35 sinh khí + 5 sinh khí = 40 sinh khí.

Đối với cấp 27-cấp 36 (45 điểm)

110 sức mạnh + 30 sức mạnh = 140 sức mạnh;
65 thân pháp+10 thân pháp = 75 thân pháp;
40 sinh khí +5 sinh khí = 45 sinh khí.

Đối với cấp 36-cấp 45 (45 điểm)

140 sức mạnh + 25 sức mạnh = 165 sức mạnh;
75 thân pháp + 15 thân pháp = 90 thân pháp;
45 sinh khí + 5 sinh khí = 50 sinh khí.

Đối với cấp 45-cấp 54 (45 điểm)

165 sức mạnh + 30 sức mạnh = 195 sức mạnh;
90 thân pháp + 10 thân pháp = 100 thân pháp;
50 sinh khí + 5 sinh khí = 55 sinh khí.

Đối với cấp 54-cấp 63 (45 điểm)

195 sức mạnh + 30 sức mạnh = 225 sức mạnh;
100 thân pháp + 15 thân pháp =115 thân pháp.

Đối với cấp 63-cấp 72 (45 điểm)

225 sức mạnh + 45 sức mạnh = 260 sức mạnh;
115 thân pháp+10 thân pháp = 125 thân pháp.

Đối với cấp 72-81 (45 điểm)

125 thân pháp +15 thân pháp = 140 thân pháp;
55 sinh khí + 30 sinh khí = 85 sinh khí.

Đối với cấp 81-90 (45 điểm)
85 sinh khí + 45 sinh khí= 130 sinh khí.

=> TV Thương khi đạt cấp độ 90 có 260 sức mạnh, 140 thân pháp, 130 sinh khí. Người chơi cộng theo hướng dẫn này.

Đối với điểm kỹ năng

30 Thiên Vương Chiến Ý
20 Thiên Vương thương pháp
20 Huyết Chiến Bát Phương
20 Dương Quan Tam Điệp
10 Hồi Phong Lạc Nhạn
10 Kim Chung Tráo
10 Tĩnh Tâm Quyết
1 Đoạn Hồn Thích

=> nên nhớ TV Thương cần có 3 yếu tố là sinh lực cao (hp cao), lực tay cao và đồ kháng khủng trên người sẽ chơi được với mọi kèo.

Cách tăng điểm Thiên vương Đao

TV Đao duy nhất của môn phái có thể di chuyển vừa tấn công, rất tiện lợi. Nhưng cũng có những nhược điểm riêng mà bạn cần biết.

Kỹ năng Thiên vương Đao

kỹ năng cấp độ 90: Truy Tinh Trục Nguyệt
kỹ năng cấp độ 120: Đảo Hư Thiên
kỹ năng cấp độ 150: Bá Vương Tam Kim

Ưu điểm cần biết

Người chơi có thể pk ngay cả trên ngựa

Tiện lợi di chuyển và tấn công mục tiêu

Độ kháng khá cao.

Nhược điểm là gì

Lực tay kém hơn chùy và thương.

Cần kĩ năng và trình độ pk có định hướng.

Pk hội đồng không hiệu quả.

Tống kim trung bình.

Cách tăng điểm tiềm năng

Sức mạnh: 80%
Sinh khí: 20%
Thân pháp: không cần tăng
Nội công: không cần tăng

Cách tăng điểm kỹ năng

Anh em tăng điểm Thiên vương Đao theo bảng bên dưới:

thiên vương đao

Hoàn thành các hướng dẫn tăng điểm Thiên vương Chùy, Đao, Thương trong võ lâm JX1. Anh em cần tra cứu thêm thông tin của một số cao thủ khác, tìm hiểu thêm kinh nghiệm nhằm có cách nâng điểm hiệu quả và tối ưu nhất.

Cách tăng điểm môn phái khác:

Viết một bình luận