Hướng dẫn làm nhiệm vụ Cái Bang JX1

Cái Bang JX1 là bang phái lớn nhất giang hồ, số lượng thành viên lớn. Môn phái này xuất hiện không chỉ trong game mà còn trong phim. Vô số các tuyệt kỹ giang hồ nổi tiếng như Đả Cẩu Bổng Pháp hay Giáng Long Thập Bát Chưởng. Nếu đang quan tâm và muốn thực hiện nhiệm vụ Cái Bang trong game JX1 dễ nhất nên xem hướng dẫn này nhé.

Các tuyệt kỹ môn phái

Tìm hiểu sơ qua về các kĩ năng của môn phái qua ảnh dưới.

Mua đồ gì trước khi làm nhiệm vụ?

– Mua Thổ địa phù trước tiên.

– Nhớ rương ở thành Tương Dương là gần nhất.

Đường đi lên Cái bang

Dương Châu => Cái Bang phái

Gặp Đệ tử Cái bang => Về Cái Bang phái.

map cái bang

Hướng dẫn làm nhiệm vụ Cái bang

Nhiệm vụ cấp 10

Phong là: Chấp Đại Đệ tử.

Học được võ công:
Cái Bang Bổng pháp
Cái Bang Chưởng pháp

Cách làm

Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ đi mua rượu.
Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), nhấp vào lời thoại. Mua được bốn loại rượu , duy chỉ có Huệ Tuyền tửu thì vừa bán cho Túy Bán Tiên mất rồi!
Bước 3: Nhìn sang bên cạnh thấy Túy Bán Tiên đang đứng uống rượu, trả lời đúng ba câu hỏi sẽ nhận được Huệ Tuyền Tửu (Đáp án chính xác là : C, B, D).
Bước 4: Mang năm loại rượu về giao cho Bang chủ Hà Nhân Ngã , hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ cấp 20

Phong là: Chấp Bát Đệ tử.
Học được võ công: Hóa Hiểm Vi Di
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Đệ tử Cái Bang.

Cách làm

Bước 1: Đến (184/223) gặp đệ tử Cái Bang , tìm và đánh Mạnh Viễn Tài.
Bước 2:Đến khu rừng phía Bắc, đánh bại Mạnh Viễn Tài (191/190).
Bước 3: Đến phía Tây Quảng trường gặp Chấp Pháp Trưởng lão Mạnh Thương Lương (194/236) .

Nhiệm vụ cấp 30

Phong là: Chấp Bổng Đệ tử.
Học được võ công:
Giáng Long Chưởng
Đả Cẩu Trận

Cách làm

Bước 1: Đi gặp Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh (190/226)
Bước 2: Đi Dương Châu đến Tứ Vọng đình tìm Triệu Đà chủ (213/177).
Bước 3: Đến Thục Cương Sơn, thấy có 3 Phục binh người Kim (229/155; 228/170; 243/182), đánh bại một trong ba tên đó, xuất hiện dòng chữ : “Đánh bại Kim binh, cứu được đệ tử Cái Bang”.
Bước 4: Trở lại Dương Châu nói chuyện Triệu Đà Chủ , nhận sách.
Bước 5: Trở lại Tổng đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, giao sách,.

Nhiệm vụ cấp 40

Phong là: Long Đầu Đệ tử.
Học được võ công: Hoạt Bất Lưu Thủ

Cách làm

Bước 1: Đến gặp Ngụy Liễu Ông (191/241), nhiệm vụ diệt bọn sát thủ!
Bước 2: Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn -> Long Cung động (217/184), 2 tên Kim Quốc Thích Khách (226/183; 178/195), đánh bại chúng .
Bước 3: Mang thích sát mật hàm về giao cho Ngụy Liễu Ông . Nhận thêm nhiệm vụ mang bức mật hàm này đi Dương Châu giao cho Khu Mật sứ Trương Tuấn.
Bước 4: Đến Dương Châu gặp Trương Tuấn (200/197), đưa bức mật hàm.
Bước 5: Về Cái Bang báo tin cho Ngụy Liễu Ông.

Nhiệm vụ cấp 50

Phong là: Đại Long Đầu.
Học được võ công:
Bổng Đả Ác Cẩu
Hàng Long Hữu Hối

Cách làm

Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), nhận nhiệm vụ mang bức địa đồ Trung Nguyên tặng cho triều đình.
Bước 2: Đến Hoàng cung ở Lâm An, vệ binh của Hoàng cung ngăn lại.
Bước 3: tìm tên là Trương Tuấn (185/213) tại Lâm An, nhận Hoàng Cung Thông Hành Lệnh Bài.
Bước 4: Trở lại Hoàng cung, gặp vệ binh (204/200), vào Hoàng cung! giao bức địa đồ cho Tào Công Công !
Bước 5: Trở lại chỗ Trương Tuấn đối thoại, Trương Tuấn cho biết Tào Công Công chính là nội gián của Kim Quốc.
Bước 6: Quay trở lại Hoàng cung. Tìm một tên Tiểu Thái Giám (204/200) hối lộ 10 lượng bạc, hắn sẽ cho biết Tào Công Công đang ở trong Ngự Hoa Viên.
Bước 7: Đi vào bên trong Ngự Hoa Viên, phía sau hòn non bộ là mật đạo, Tào Công Công (211/187) lấy lại bức địa đồ Trung Nguyên.
Bước 8: Trở lại gặp Trương Tuấn giao lại bức địa đồ Trung Nguyên .
Bước 10: Trở lại Cái bang, gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã.

Nhiệm vụ Xuất Sư

Phong là: Tiêu Dao Thần Cái.

Cách làm

nhiệm vụ cái bang

Bước 1:Đến gặp Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng (189/236), nhận tìm 9 cái túi vải.
Bước 2: Vào Tường Vân Động
Bước 3: Tầng thứ 1: Đánh bại Hổ Quyền (214/188) lấy chìa khóa, mở rương (221/193) nhặt túi vải.
Bước 4: Tầng thứ 2: Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (201/195;210/188), mở rương chỉ lấy được 1 cái túi vải (không có).
Bước 5: Tầng thứ 3: trong 5 cái rương không có gì.
Bước 6: Tầng thứ 4 :
Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (189/195;190/199), mở rương chỉ lấy được 2 cái túi vải
Đánh bại Vật Hạc Hành (189/206) lấychìa khóa, mở rương (187/208) lấy 2 cái túi vải.
Bước 7: Tầng thứ năm: Đánh bại Xích Diệm (220/190) lấy chìa khóa, mở 2 cái rương (217/189;212/190) tối đa sẽ có 2 cái túi vải.
Bước 8: Mang 9 cái túi vải về cho Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng.

Nhiệm vụ Trùng Phản Sư Môn

Yêu cầu: nhân vật đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào,

Phần thưởng:

Tiêu Diêu Công
Túy Điệp Cuồng Vũ

Phong làm:Cửu Đại Trưởng Lão.

Nhiệm vụ cấp 90

Yêu cầu: trình độ người chơi lv 90 trở lên, danh vọng > 240 điểm

Cái Bang ký danh đệ tử, chưa gia nhập môn phái nào.

Phần thưởng: học được

Phi Long Tại Thiên

Thiên Hạ Vô Cẩu.

Danh vọng được 30 điểm.

Cách làm

Bước 1: Di chuyển về Thành Đô -> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà(281/371), nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp chủ tửu điếm (216/189), mua Huệ Tuyền tửu.
Bước 3: Mang rượu về gặp Giới Vô Tà sẽ có thêm 1 bức thư.
Bước 4: Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh , trao bức thư Giới Vô Tà.
Bước 5: Trở lại gặp Giới Vô Tà , đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí.
Bước 6: Nói chuyện với Giới Vô Tà về gặp Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh.

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử

Nhiệm vụ Ký Danh Đệ Tử Cái Bang trong võ lâm, chúng ta xem bài viết này nhé. Chúng tôi đã tổng hợp giúp bạn rồi đó.

Bạn thấy nhiệm vụ Cái bang thế nào? Không khó nhưng dài dòng, cần kiên nhẫn khi thực hiện nhiệm vụ cấp độ nhé.

Viết một bình luận