JX Thiên Hạ - Võ Lâm CTC mới ra - khảm văn cương VNG, 4cc/1 ip

- Server: Thanh Thành Sơn - Alpha Test: 25/10/2021 (1h)
- Phiên bản: CTC - Open Beta: 28/10/2021 (1h)
jx tiếu ngạo

JX Tiếu Ngạo - Võ Lâm CTC mới ra - Đồ xanh, KNB giá trị

- Server: Thiên Điểu - Alpha Test: 22/10/2021 (12h)
- Phiên bản: CTC - Open Beta: 29/10/2021 (12h)

VLTK1 PC - Võ Lâm Nội Công mới ra - Free giờ chơi - auto ingame

- Server: Châu Giang - Alpha Test: 28/09/2021 (10h)
- Phiên bản: Nội Công - Open Beta: 01/10/2021 (10h)